Korona, eiendom og markedsføring

Det er en annerledes tid og vi er inne i en periode der hverdagen ikke er som vi kjenner den. De fleste kontorene er tomme og arbeidsplasser er usikre. Korona-krisen har vært som et hardt slag for mange bedrifter. Eiendomsmarkedet er intet unntak. Vi tar deg gjennom nye retningslinjer og gir et innblikk i hvordan korona-krisen påvirker annonsemarkedet for eiendom.

Nye retningslinjer for gjennomføring av boligsalg

Eiendom Norge kom i april ut med noen retningslinjer i forbindelse med boligsalg og utleie som alle involverte må forholde seg til på ubestemt tid. Dette gjør det mulig å fortsatt holde visninger og er tiltak som bidrar til at meglere, boligselgere og potensielle kjøpere kan bidra til å holde markedet i gang på en ansvarlig og trygg måte. Til tross for god tilrettelegging møter færre opp på visninger enkelte steder og man ser også en nedgang i boligprisene.

Les mer om Eiendom Norges retningslinjer her

Men som markedsførere av eiendom ser vi at det fortsatt er trykk i eiendomsmarkedet, og det er vi veldig glade for. Det er derfor ingen grunn til å bremse ned på synliggjøringen av spesielt bruktboliger og utleieobjekter, snarere tvert imot. Nå er det viktigere enn noen gang å nå ut til potensielle kjøpere og selgere for å vise at man ikke behøver å avvente boligsalget/-kjøpet.

Arbeidshverdagen til en megler i dag preges av mye bruk av digitale løsninger, og nå mer enn noen gang ser vi behovet for ytterligere digitalisering i eiendomsbransjen. Nå blir 3D-visninger, altså digitale visninger tatt i bruk og færre fysiske salgsoppgaver blir produsert. Vi ser derfor at annonsemarkedet for eiendom er blitt et stort fokus, ikke minst en nødvendighet.

Situasjonen hos oss i Inviso Media

I Inviso Media følger vi alltid tett med på utviklingen, nedgangene og oppgangene i markedet. I denne perioden følger vi ekstra nøye med, og er opptatt av å finne gode løsninger for at vi skal komme oss best mulig ut på den andre siden sammen med våre kunder.

Vår daglige leder, Nina Kormilitzine forteller at:

«For Inviso Media har dette vært, og er en periode preget av usikkerhet og uforutsigbarhet slik som for resten av bransjen. Vi har ennå ikke sett konturene av den langsiktige virkningen dette kan ha for økonomi både på makro- og mikronivå. Vårt ønske og strategi er å være forberedt på de nye konjunkturene som etter all sannsynlighet ikke vil følge de tradisjonelle markedstrendene vi har gjennom et “normalt” boligår. Eiendomsbransjen blir nå tvunget raskere over til en mer digital hverdag, og våre produkter passer godt inn i dette skiftet både hva gjelder lengre salgsprosesser og behov for endringer underveis i et salg eller en kampanje. Vi bruker denne tiden til å rådgi våre kunder på strategi og sammen skal vi til enhver tid ha de beste digitale løsningene for eiendomsmarkedet. Et annerledes marked er ikke nødvendigvis et dårligere marked, men det handler om å være forberedt.»

Trenger du rådgivning eller ønsker å høre mer om våre produkter? Klikk HER!