Forskjeller i boligprisutviklingen i april

Boligprisene steg med 0,5 prosent i april 2020. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent.

Boligprisene er nå 1,2 prosent høyere enn for et år siden.

– Korona-utbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet i boligmarkedet i april. På Østlandet er prisutviklingen svakere enn hva som er vanlig for april. I landet ellers er utviklingen mer eller mindre som normalt for måneden, og både prisutviklingen og transaksjonsvolumet er mer positiv enn mange forventet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Nasjonalt er transaksjonsvolumet drøye ti prosent lavere enn på samme måned i fjor, men det er også her regionale variasjoner. Mange av våre medlemmer melder også om at salgstakten i markedet har tatt seg opp de siste ukene. Vi forventer derfor at aktiviteten i boligmarkedet vil holde seg stabil de nærmeste månedene, men at prisene vil ha en svakt negativ utvikling i lys av den svakere utviklingen i norsk økonomi, sier Lauridsen.

Les også om boligprisstatistikken for mars!

God aktivitet, tross korona

I april ble det solgt 7.038 boliger i Norge, noe som er 10,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 28.289 boliger i Norge, noe som er 4,6 prosent færre enn på samme tid i 2019.

I april ble det lagt ut 8.523 boliger til salgs i Norge, noe som er 1,5 prosent færre enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 32.056 boliger til salgs, noe som er 2,4 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det ble både solgt og lagt ut færre boliger i april i år enn i fjor. Men samlet for årets tre første måneder er transaksjonsvolumet fortsatt høyt sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 55 dager å selge en bolig i april 2020. Det er en oppgang fra 51 dager i februar. Raskest salgstid hadde Oslo med 21 dager og tregest salgstid hadde Ålesund m/omegn med 77 dager.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 0,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Oslo med en nedgang på 1 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 3,6 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 2,4 prosent.

Opphev boliglånsforskriften

– I kjølvannet av tiltakene mot smitten den 12. mars har vi fått en historisk økning i arbeidsledigheten og permitteringer. Norsk økonomi rammes også av oljeprisfallet, samt at en rekke viktige sektorer opplever en markant svakere etterspørsel. Dette vil også påvirke boligmarkedet og kredittmarkedet, sier Lauridsen.

– Finansminister Jan Tore Sanner (H) lempet den 23. mars på kravene i boliglånsforskriften med virkning ut andre kvartal. Det er nå på tide å oppheve boliglånsforskriften, da den har oppfylt sitt formål, nemlig å stagge gjeldsveksten knyttet til bolig. Gjeldsveksten har allerede falt mye siden toppen i mars 2017 og Norges Banks utlånsundersøkelse fra 23. april viser at vi nå vil få det kraftigste fallet i låne-etterspørselen siden finanskrisen.

– I tillegg har kravene knyttet til 60 prosent egenkapital for å få avdragsfrihet og kunne tåle en renteøkning 5 prosent utspilt sin rolle i det norske boligmarkedet post korona. Det er viktig at finansministeren lar bankene få utøve godt og bærekraftig bankhåndverk og lar konkurransen i kredittmarkedet virke. Forskriften står i veien for dette i den situasjoner vi nå er i, avslutter Lauridsen.