Oppgang i utleiemarkedet i første kvartal

Ifølge Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk har leieprisene i de fire store byene steget med 1,6 prosent i første kvartal 2022.

Det siste året har leieprisene steget med 3,4 prosent.

Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser at det var en oppgang i utleieboligprisene i Norge samlet i første kvartal 2022. I Bergen var det en sterk oppgang på 15,1 prosent i årets første kvartal, mens Trondheim og Oslo hadde en vekst på henholdsvis 5,8 og 0,1 prosent. Stavanger/Sandnes hadde en prisnedgang på 1,9 prosent.

Oppgang i Bergen, optimisme i Stavanger

Sterkest leieprisutvikling det siste året hadde disse byene:

  • Bergen med en oppgang på 13,4%
  • Stavanger med en oppgang på 7,8%
  • Trondheim med en oppgang på 2,5%
  • Oslo med en oppgang på 2,3%

– Bergens kraftige oppgang i første kvartal skyldes delvis at det har blitt leid ut mange boliger av høy kvalitet sammenliknet med sist kvartal. Vi venter at prisveksten vil jevne seg ut utover året, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– I Stavanger og Sandnes falt leieprisene kraftig fra 2014 til 2016 parallelt med oljebremsen. Nå viser utviklingen i leieprisene og boligprisene gjennom de to siste årene en sterk vekst i området. Både boligmarkedet og utleiemarkedet er friskmeldt her, sier Lauridsen.

Færre boliger til leie

Antall boliger til leie på FINN.no i de store byene ved utgangen av første kvartal til 2022 er 2491:

  • 1314 i Oslo
  • 488 i Bergen
  • 420 i Trondheim
  • 269 i Stavanger/Sandnes

– I bruktboligmarkedet har det vært en nedgang i tilbudssiden gjennom første kvartal. Dette ser vi også i utleiemarkedet. Vi har aldri tidligere registret et lavt utbud av utleieboliger på Finn.no ved utgangen av første kvartal, sier Lauridsen.

I Trondheim er utbudet av utleieboliger stabilt sammenliknet med de siste årene. I de tre andre byene er utbudet på et svært lavt nivå sammenliknet med de siste årene.

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen og USBL.

Artikkelen og statistikken er hentet fra og skrevet av eiendomnorge.no