Hva er viktig ved markedsføring av nybygg?

På lik linje som vi markedsfører næringseiendom og bruktbolig, tilbyr vi også digitale markedstrategier for nybyggprosjekter. Målet er effektiv spredning av et prosjekts merkevare, og å få flest mulig navn på blokka. Her skal vi gå nærmere innpå hvordan denne prosessen fungerer og hvorfor ingen kan markedsføring av nybygg som oss!

For å sikre at flest mulig potensielle kjøpere er opplyst om ditt prosjekt både i forkant og underveis i prosessen, er det helt nødvendig å synliggjøre dette for interessentene. Gjennom digitale kanaler er det mulig å nå ut til akkurat den målgruppen du ønsker. Det er nettopp dette vi hjelper deg som utbygger med, gjennom markedsføringen og strategier vi skreddersyr innenfor nybygg-segmentet.

Les også om markedsføring av næringseiendom!

Hvordan utvikler vi markedsstrategiene?

For å kunne forstå hvordan vi jobber med våre kunder og hvordan vi utvikler markedsstrategiene innen nybygg-prosjekter fra start til slutt, har vi stilt Marthe Carstensen, vår prosjektleder i dette segmentet noen spørsmål.

Hvorfor skal man markedsføre nybygg?

Marthe forteller oss her at boligkjøp for mange er den største og viktigste investeringen en gjør i løpet av livet. Hun forklarer at: “Ved boligkjøp er det svært mye å velge mellom, hvilket gjør det svært viktig å være til stede og kommunisere ut mot publikum både på en måte og gjennom en plattform de både forstår og benytter seg av.”

Hvilke kanaler benytter vi i markedsføringen av nybygg og hvordan benytter vi de?

“Markedsføring av nybygg krever en skreddersydd strategi knyttet opp mot to aspekter: hvem er målgruppen – og hvor befinner målgruppen seg. Basert på hvilket budsjett dere har og hvem målgruppen er, legger vi opp til en strategi som følger kjøperen fra start til slutt.

Videre sier hun at: Alt som kommuniseres ut mot publikum, er med på å bidra til å flytte kjøperen ett steg nærmere en kjøpsbeslutning – dermed benytter vi flere ulike plattformer for å alltid være synlige for kjøperen.”

Kort fortalt sier Marthe her at bruken av plattform avhenger av prosjektet og det behov.

Men hvordan fungerer egentlig prosessen i et prosjekt fra start til slutt?

Dette er noe Marthe sitter på daglig og som hun har god erfaring med: “I prosessen av markedsføring av nybygg fungerer vi som en helhetlig rådgiver. Vi sender over tilbud basert på hvilke kanaler vi mener vi bør markedsføre på, hvilken målgruppe vi skal nå og hvilket budsjett denne markedsstrategien krever. Vi anbefaler en strategi tidlig hvor vi følger hele prosjektets livsløp fra start til slutt. Dette gir oss mulighet til å bygge opp en god datamengde som vil være til stor nytte senere i prosjektets livsløp. Når tilbudet er godkjent setter vi opp annonser basert på prosjektets merkevare, og sørger alltid for å ha en helhetlig kommunikasjon gjennom alle kanaler. Underveis i markedsførings-prosessen har vi en tett dialog med megler/utbygger på hvordan kampanjen leverer, hvilke tiltak vi gjør underveis og justeringer ut ifra prosjektets behov. Mot markedsførings-slutt sender vi over sluttrapport med alt av tall og kommentarer fra kampanjen, og kommer med forslag til hva vi kan gjøre videre i en eventuell ny runde av markedsføringen. Utbygger/megler vil også få oversendt et live-dashboard slik at de alltid kan følge med på tallene til kampanjen live.”

Som Marthe sier her blir altså kunden godt informert og oppdatert på hvordan kampanjene leverer.

Det er ikke bare vi som driver med digital markedsføring av eiendom, men hvordan vil du si at Inviso Media skiller seg ut når det gjelder markedsføringen av nettopp nybygg-prosjekter? 

Her er Marthe tydelig og selvsikker: “Inviso Media er en helhetlig nisjebedrift som kun arbeider med markedsføring av eiendom. Med flere hundre nyboligprosjekter i porteføljen og lang fartstid innen markedsføring av nybygg, vet vi i Inviso Media hva som fungerer og rådgir dere gjennom hele prosessen. Vi tror på en hybrid-effekt mellom avansert teknologi og menneskelig touch. Derfor er kombinasjonen mellom data og innhold svært betydningsfull i vår strategi.” 

Alt som kommuniseres ut mot publikum, er med på å bidra til å flytte kjøperen ett steg nærmere en kjøpsbeslutning”

 

Oppfølging og optimering er altså en viktig del av prosessen i nybygg-segmentet. I tillegg er tett kundekontakt og god kommunikasjon noe vi setter et stort fokus på. Ønsker du å markedsføre ditt prosjekt eller har spørsmål om markedsføring av nybygg? Kontakt oss eller vår prosjektleder Marthe.