Hvordan øke synligheten av næringseiendom ved digitale annonser?

I Inviso Media jobber vi med markedsføring av eiendom i digitale medier. Vi er spesialister innen segmentene næring, nybygg og bruktbolig. Men hvordan fungerer dette i praksis, og hvorfor er vi så gode på det? Her skal vi se nærmere på segmentet næringseiendom, og hvordan vi gjennomfører dette. 

Næringseiendom kan være så mangt og dekker mange ulike bruksområder. Det kan være alt fra butikk/handel/restaurantlokaler til kontorer tilpasset ulike bedrifter. Fra små arealer til hele handelsbygg som skal fylles opp. Felles for de alle er at det er viktig å synliggjøre eiendommen og gjøre mulige leietakere oppmerksomme på hva du har å tilby. Hvordan ellers skal potensielle interessenter bli informert om at det er et ledig kontorbygg som møter nettopp deres behov?

Les også om markedsføring av nybygg!

Vi skreddersyr mediestrategier - hvordan og hvorfor?

I Inviso Media vet vi hvordan du kan gjøre dine objekter synlige for relevante målgrupper, noe som igjen kan bidra til å styrke merkevaren og omdømmet. I den forbindelse har vi stilt vår fagansvarlige og prosjektleder for næringseiendom Julie Kaardal Lepsøe noen spørsmål, om hvordan vi jobber nettopp med næringseiendom og viktigheten av å synliggjøre objektene digitalt.

 

Hvorfor skal man markedsføre næringseiendom?

“Også her handler det om å matche et objekt med bruker. Enten det handler om å utvikle nye næringsbygg eller fylle eksisterende arealer, så gjelder det å synliggjøre prosjektet og gjennom riktig budskap og målgrupper finner de som passer til prosjektet.” Forklarer Julie. Hun forteller at: “I næringssegmentet ser vi ofte lengre prosesser enn i andre segmenter. Det å flytte bedriften er ikke noe som skjer over natten og det kan være viktig å starte en holdningskampanje tidlig i markedsføringsløpet. Sette søkelys på et nytt prosjekt så fort planene er klare, selv om innflytting ofte ikke kan skje før mye lenger frem i tid. Det å bevisstgjøre om kommende prosjekt er viktig. Forsterke budskapet ved å være synlig i flere kanaler og passe på at både ansatte og de i beslutningsposisjon blir eksponert for budskapet. Vi har jobbet med både små enkeltkontorer som må fylles raskt, og hele bygninger som tar flere hundre ansatte. For de små arealene handler det om å treffe på den bedriften som trenger dette akkurat nå og for de større prosjektene handler det om å synliggjøre, vektlegge fasiliteter og matche budskapet opp mot tiltenkte bransjer/bedrifter. Målet er å skaffe flest mulig leads som man kan ta kontakt med, og da er det viktig at flest mulig relevante får det med seg.”

Hvilke kanaler benytter vi i markedsføringen av næring og hvordan benytter vi de?

“Valg av kanaler kan variere i forhold til attributter hos det spesifikke objektet. Her gjelder det å tenke kreativt og bruke den erfaringen vi har fra mange næringskampanjer. Vi benytter oss av Display annonser, Google, Facebook, LinkedIn og andre aktuelle sosiale kanaler. Men vi ser at særlig LinkedIn er en viktig kanal her. Ofte har meglerne flere bedrifter i sine leadslister og på LinkedIn kan vi målrette mot spesifikke bedrifter. Når vi i tillegg kan legge på stilling og jobbsenioritet begynner vi å bli veldig treffsikre. Ofte er det også ønskelig å kjøre et “holdningsløp” blant ansatte i bedrifter også, slik at de får info om det potensielle nye arbeidsstedet og blir kjent med fasilitetene. Da er det nyttig å kunne målrette etter hvor folk jobber i dag. Finne potensielle leietakere man ikke har på blokka, ved å målrette mot bransjer som kanskje passer ekstra godt inn i det aktuelle bygget. Det kan være pga. størrelse, fasiliteter eller beliggenhet.”

Her forklarer Julie at den ene kanalen kan være mer relevant og hensiktsmessig enn den andre ut i fra hvilken informasjon vi får fra kunden og objektene.

Me hvordan fungerer prosessen i et prosjekt fra start til slutt sånn i praksis?

Julie har jobbet med prosjekter både i nybygg og nærings-segmentet og har god erfaring med å legge opp et målrettet løp for kunden. Om prosessen forteller hun at: “Vi kommer på banen når prosjektet er klart for å gå ut i markedet. Vi setter opp annonser basert på tilgjengelig info om prosjektet og vektlegger USP i samarbeid med megler. Da er det viktig at vi kjører en helhetlig kommunikasjon ut i alle kanaler og at prosjektet er lett gjenkjennelig på alle flater.

Videre forklarer hun: “For mindre prosjekter har vi faste pakker hvor samme budskap kjøres ut i valgte kanaler over en gitt tid. På større og mer langsiktige prosjekter kan det være flere faser i markedsføringen hvor ulike poenger vektlegges etter hvert som kontorer blir utleid eller man vil forsterke ulike budskap over tid. Vi kjører alltid A/B tester av bilder, formater og budskap for å finne den ultimate markedsmiksen for hvert prosjekt. Vi sender ukentlige oppdatering eller gir kunden tilgang til et live dashboard hvor de selv kan følge med på kampanjens utvikling. Ved hjelp av analyseverktøy passer vi på at vi optimerer mot det beste budskapet og de beste kanalene for prosjektet. Etter endt kampanjetid sender vi ut en utfyllende kampanjerapport. Her finner man mye viktig informasjon, ikke bare om hvordan kampanjen har prestert, men også innsikt om målgrupper og budskap som man kan ta med seg videre til nye kampanjerunder.”

Som én blant flere aktører innen digital markedsføring av eiendom, hvordan tenker du at Inviso Media skiller seg ut når det gjelder markedsføringen av nettopp næringseiendom? 

Med Julies erfaring og kunnskap i segmentet vet hun hva som fungerer, og kan fortelle at: “Vi i Inviso Media er opptatt av at man skal samle, bruke og eie sin egen data. Ikke gi bort data som er verdifull innsikt til andre leverandør, men bygge egne publikum, kjøre retargeting og gjenbruke ved gjentagende kampanjer. Data er verdifullt og sier mye om målgruppen din. Det forsterkes over tid og er viktig å ha eierskap til. Vi er veldig “hands on”, det er blanding av kunstig og gunstig intelligens, hvor vi bruker systemene, men også vår erfaring med hva som funker. Hos oss får man alltid en egen prosjektleder som holder i ditt prosjekt fra start til slutt og optimerer kontinuerlig. Ser vi at det er behov for endringer i budskap eller kanalmiks, så gjør vi noe med det! Det er viktig at kunden føler seg ivaretatt og at vi har en rådgivende og oppfølgende rolle gjennom hele prosjektet.”

 

“Målet er å skaffe flest mulig leads som man kan ta kontakt med, og da er det viktig at flest mulig relevante får det med seg.”

 

I Inviso Media rådgir vi altså, og lager digitale strategier for deg som ønsker å markedsføre eiendom. Vi skreddersyr markedsføringen til det spesifikke prosjektet, og er opptatte av å imøtese kundens behov og ønsker. Ønsker du å markedsføre ditt objekt eller har spørsmål om markedsføring av næringsbygg? Kontakt oss eller vår prosjektleder Julie.

Vil ha du få med deg nyheter innen eiendomsbransjen? Meld deg på vårt nyhetsbrev!