Flere førstegangskjøpere og færre sekundærboliger

(Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 22. juni 2021)

Den sterke utviklingen blant førstegangskjøpere har fortsatt inn i 2021, mens nedgangen i registrerte sekundærboliger fortsatte i første kvartal 2021, viser de ferske rapportene fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita.

Les også om “Sterk prisvekst i hyttemarkedet”

Det sterkeste året for førstegangskjøpere siden 2011

Etter et sterkt 4. kvartal endte 2020 opp som det sterkeste året for førstegangskjøpere siden 2011. Den sterke utviklingen har fortsatt inn i 2021.

– Det er gledelig at andelen førstegangskjøpere av befolkningen øker, på bekostning av andelen sekundærboliger som faller. Svært lave renter og lettelser i boliglånsforskriften etter koronautbruddet er viktige årsaker til den sterke utviklingen. Men av samme grunn har imidlertid også boligprisveksten økt klart. I Oslo, der prisnivået er klart høyest, ser vi tegn til at økningen i antall førstegangskjøpere flater ut. Til gjengjeld kom det en klar økning i antall førstegangskjøpere i kommunene rundt Oslo i fjor høst som fortsatte i 1. kvartal 2021. Også tidligere har vi sett at førstegangskjøperne i større grad orienterer seg ut av byen når prisforskjellene øker kraftig, og dette trekket er forsterket av den langvarige nedstengningen av Oslo i kombinasjon med mulighet for hjemmekontor. Oslo er gjenåpnet og osloprisene er på vei ned og vi tror derfor at førstegangskjøperne i økende grad vil ønske seg tilbake til Oslo, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Se rapport på tall og analyse her

Flere nordmenn har blitt i stand til å kjøpe sin første bolig alene

Samkjøperindeksen viser at gjennom årene har flere nordmenn blitt i stand til å kjøpe sin første bolig alene, men at prisveksten i Oslo har fått flere til å kjøpe sammen det siste året.

– Samkjøperindeksen for Norge viser at andelen førstegangskjøpere som kjøper sammen med andre gjennomgående har falt noe gjennom de siste 10 årene, fra rundt 65 prosent, til knappe 60 prosent. Det skyldes trolig lave og fallende renter, høy inntektsvekst, at mange unge er flinke til å spare og at flere får hjelp fra foreldre, slik at flere har kunnet kjøpe alene. Samkjøperandelen i Oslo er imidlertid preget av det høye prisnivået. Det har blitt vanligere at venner og søsken kjøper sammen for å kunne innfri kravene til egenkapital og inntekt. Vi må tilbake til prisboomen i 2016 for å finne høyere nivåer på samkjøperindeksen i Oslo enn det vi har sett de to siste kvartalene, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Se rapport på tall og analyse her

Andelen sekundærbolig er den laveste

Nedgangen vi har sett i sekundærboligandelen siden 2019, har fortsatt inn i 2021, og andelen sekundærboliger er den laveste.

– Den sterke prisveksten vi har opplevd det siste året ville under normale omstendigheter utløst økt etterspørsel etter sekundærboliger, og i særlig grad i Oslo, men og i årets første kvartal registrerer vi der den laveste sekundærboligandelen i hele perioden vi har data for, det vil si siden slutten av 2013. Nedgangen kan ses i sammenheng med strengere egenkapitalkrav ved kjøp av sekundærbolig i Oslo, hardere formuesbeskatning av sekundærbolig enn aksjer, ferdigstilling av mange nye boliger og et svekket utleiemarked under pandemien. I lys av at osloprisene har korrigert ned de siste tre månedene, og forventes å falle noe mer, tror vi ikke investorene vil komme sterkt tilbake med det første, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Se rapport på tall og analyse her 

Hentet fra: nef.no