Sterk prisvekst i hyttemarkedet

Fersk statistikk for hyttemarkedet for første halvår av 2021, viser både en sterk prisvekst og vekst i antall salg. 

Prisene for fritidsboliger steg med 12,6 prosent i første halvår 2021, viser tall fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge. Statistikken viser videre at den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2.888.516 kroner.

Den sterke pris- og etterspørselsveksten skyldes i all hovedsak effekter av koronapandemien. Begrensede muligheter til å reise utenlands, og at flere det siste halvannet året også har hatt fleksibelt arbeidssted og brukt fritidsboligen til hjemmekontor, har ført til et stort trykk i hyttemarkedet.

Les også om “Signaliserer renteheving i september”

Prisene økte mest for fjellhytter

Prisene økte mest for fjellhytter som har steget med hele 16,5 prosent, mens innlandshytter har steget med 12,5 prosent og sjøhytter med 6,4 prosent.

Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3 426 601, fjellhyttene 2 995 318 og innlandshyttene kostet i gjennomsnitt 1 587 019.

I første halvår 2021 ble det solgt 3 886 hytter i Norge – en oppgang på 27,1 prosent sammenlignet med første halvår 2020. I gjennomsnitt tok det 50 dager å selge en fritidsbolig mot 93 dager for et år siden.

Hentet fra www.nef.no