Viktige endringer for markedsføring av bolig på Facebook

Det siste året har vi sett flere endringer når det gjelder annonsering på Facebook. Fra at forbrukerne kan velge vekk sporing til å måtte bekrefte domener og ta kontroll over salgstrakten i en større grad, for å nevne noen. Alt som en følge av strengere personvernlovgivning og de store tech-selskapenes valg/krav om i å større grad følge disse.

Det siste jordskjelvet på Facebook-fronten er innføringen av Special Ads Category i flere land, blant annet Norge. Denne annonsekategorien ble faktisk innført allerede i 2019, men nå har den altså kommet til oss. Og allerede fra begynnelsen av desember 2021 skal vi begynne å merke dette.

Les også “Månedens bolig for oktober!

First things first – Hva er Facebook Special Ad Category?

Facebook Special Ad Category omfatter all annonsering av produkter innenfor kreditt, rekruttering, bolig og valg/politiske saker. Befinner man seg i noen av disse segmentene må man velge Special Ads Category for å være i tråd med Facebooks annonseringsretningslinjer. Brudd på denne kan medføre utestengning og tap av annonsekonto/side.

Facebook opprettet denne kategorien for å hjelpe til med å håndheve deres retningslinjer mot diskriminerende praksis i reklame. I følge Facebook ble disse annonsetypene valgt på grunn av den langvarige historien med diskriminering i bolig-, kreditt- og sysselsettingsområdene og på grunn av viktigheten av at en person kan få jobb, ha et sted å bo, og har tilgang til kreditt.

Hva vil dette si for vår bransje? Og hvordan kan vi løse dette?

De nye retningslinjene legger til grunn at annonser som befinner seg i Special Ads Category ikke lengre har lov til å segmentere på bakgrunn av alder, spesifikke postnummer/adresser, interesser eller kjønn. Muligheten til å benytte seg av lagrede publikum og interesse-segmentering bortfaller.

Disse restriksjonene kan kanskje føles som et hardt slag i magen – men det behøver nødvendigvis ikke være det og annonseringen kan fortsatt være like kostnadseffektiv som før.

Så, hva nå?

Selv om disse reglene nå vil sette en stopper for den markedsføringspraksisen som brukes i dag, betyr ikke det at vi skal slutte å markedsføre disse segmentene på Facebook. For å snu det om til noe positivt, så vil vi nå kunne nå ut til en større andel av befolkningen, få økt rekkevidde og flere visninger.

Med et enda større fokus på kontinuerlig A/B-testing vil Facebook algoritmene bestemme hvem som kan være mest interessert i annonsene. Dette vil stille større krav til testing, både når det kommer til bilder og budskap. Det blir viktig å være tydelige, ha gode visuelle hjelpemidler og god kunnskap for å skape treffende kampanjer i disse segmentene.