Klar økning i antall førstegangskjøpere

(Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 30. mars 2021)

Antallet førstegangskjøpere økte klart de aller fleste steder i landet i 2020. Så langt har lave renter mer enn oppveiet de negative følgene av koronapandemien i dette markedet, viser den ferske førstegangskjøperrapporten fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita.

Fjorårets 3. kvartal er det sterkeste tredjekvartalet vi har registrert i statistikkens historie, og vi må tilbake til 2011 for å finne et år med like mange førstegangskjøpere som i 2020. Svært lave renter etter koronautbruddet gir sterke incentiver til å kjøpe framfor å leie bolig. Det har utløst sterk prisvekst, spesielt i Oslo-regionen. Nå ser vi imidlertid tegn til at høye boligpriser er i ferd med å bli en utfordring for førstegangskjøpere i hovedstaden.

Les også om “Salg av kotraktsposisjon i eiendomsprosjekter”

– Etter rentefallet har det vært svært gode tider for førstegangskjøpere. Etter hvert som renteeffekten avtar vil boligmarkedet falle tilbake til mer normale tilstander og vi tror at økningen i førstegangskjøpere vil avta i de fleste regioner, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

– Avmatingen i Oslo startet litt tidligere enn forventet, og kommer samtidig med et klart oppsving av førstegangskjøpere i nabokommunene til Oslo. Dette minner om trenden i 2016-2017, da mange unge flyttet ut av Oslo til nabokommuner med lavere boligpriser. Med høye oslopriser og lavt tilbud av førstegangsboliger ligger det dessverre an til at førstegangskjøperne nok en gang vil tape terreng i hovedstaden, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse AS og er en oppdatering og analyse av den løpende statistikken Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita leverer om førstegangskjøpere. Dette er en del av en større satsing, som også inkluderer jevnlig publisering av statistikk for sekundærboliger og Samkjøperindeksen for førstegangskjøpere. Formålet er å bidra til økt kunnskap om boligmarkedet og å utvikle et bedre beslutningsgrunnlag for politiske og kommersielle aktører. Det kan forhåpentligvis også bidra til mindre svingninger i markedet.

Se rapport på tall og analyse her

Hentet fra www.nef.no