NYBYGG S.M

Digital markedsføring av nybyggprosjekter

Vi skreddersyr og behovstilpasser all markedsføring

Vi i Inviso Media vet at et nybyggprosjekt er en enorm prosess fra start til slutt.
Vi er gjennom hele prosessen tilgjengelig med hjelp til markedsføring via sosiale medier og fungerer som en rådgiver på digitale flater gjennom hele perioden. Sammen med kunde utarbeider vi en tilpasset timeline med behovstilpassede steg, og design av de ulike annonsene for anbefalte digitale flater. Vi setter oss godt inn i prosjektet og vil hele tiden følge opp med optimalisering og budsjettallokering for å sikre best mulig resultat i enden av perioden.

 

Vi ønsker å være markedets beste tjeneste innenfor annonsering av prosjekterte boliger. Dette gjør vi ved å designe og produsere kampanje-pakker i opp til tre faser: testing, teaser, og salgsstart. Testing-perioden inneholder en test av konseptet med sammenligning av A/B-annonser for å se hva slags bilder og innhold som fungerer best for dette prosjektet, når det trinnet er over vil vi ta med resultatene fra testen inn i vurdering av innhold og segmentering for neste trinn. Teaserperioden består av å sette opp kampanjen, segmentere målgruppen slik at kampanjen blir eksponert for interessenter, og lage budskap tilpasset ønsket målgruppe. I Salgsstart-trinnet tilspisses budskapet og vi utfører jevnlig budsjettallokering for å optimalisere segmentene til å prestere gode resultater. Det vil også bli laget et eget sett av annonser med “retargeting” som treffer interessenter på nytt med mer detaljert informasjon om prosjektet.

 

Det er tre mediapakker tilgjengelig for dette produktet: SmallMedium og Large. Alle pakkene skreddersys.

NYBYGG S.M

nybygg-s-m-l-del1nybygg-s-m-l-del2

BESTILL