Digital markedsføring av næringsbygg

Vi skreddersyr og behovstilpasser all markedsføring

Skal du leie ut lokale?

 

Inviso Media hjelper deg med annonsering av din næringseiendom, mot den relevante kundegruppen du søker. Dette gjør vi via å segmentere ut i fra demografi, geografi, og diverse atferds-variabler, slik at vi er sikre på å treffe interessenter og beslutningstakere for din eiendom. Vi produserer og optimaliserer annonsene i nøye utvalgte digitale medier. Digitale og sosiale medier er i konstant forandring og utvikling, og vi skreddersyr derfor alle pakker ut i fra ditt behov, trender, og hva som er nødvendig for at akkurat din næringseiendom skal nå ut til riktige kundesegmenter.

 

Når de høyaktuelle leietakerne har klikket på annonsen én gang, kjører vi et sett med retargeting-annonser rettet til det spesifikke publikumet. Retargeting sørger for at de som allerede har vist interesse ved å aktivt klikke på annonsen, blir eksponert via digitale og sosiale medier med ny informasjon om din eiendom. Med vårt verktøy og kompetanse er det mulig å kontinuerlig optimalisere en innholdsrik og engasjerende eksponering av ditt produkt for rett målgruppe – du betaler kun for interessentene for din eiendom.

 

Alle kampanjer skreddersys og tilrettelegges etter ditt behov.
 

XNBPW9S02O-pUYPK53YC65-pL8FYXRB44H-pQYBGLG80FF-p
KYRFNLK23V-pT95HC2BNDA-p